Cách phân biệt danh từ, tính từ, động từ, trạng từ trong tiếng Anh

cach nhan biet danh tu tinh tu dong tu trang tu trong tieng anh 9
Trong các bài tập tiếng Anh, đặc biệt là với những bài tập điền từ, bạn sẽ rất băn khoăn là dạng từ nào của từ vào chỗ trống. Một ví dụ đơn giản sau: Tom has ........(difficult) in meeting people. Bạn sẽ điền từ difficult vào chỗ trống như thế nào? Hãy cùng Alex Vuong xem lại vấn đề này nhé. Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh theo vị trí của từ đang đứng là một trong những phương pháp học tiếng Anh đem lại một nền tảng về ngữ pháp vững chắc dành cho các bạn muốn sử dụng thành thạo cá...
More

Truyện tiếng Anh: Five short plays

truyen tieng anh five short plays
Tên truyện: Five short plays (Book) Tác giả: Martin Ford Tóm tắt: What do you do if you have a boring job in a restaurant, serving fast food to people who have no time to eat? Smile and do your best? Perhaps it's better to find a place where time doesn't matter so much. What if you dream of travelling to other countries, but your friends just laugh? Do you stay at home with them? Or do you decide to be more adventurous? Perhaps you hear that some one has bought the last bag of salt in town. ...
More

Truyện tiếng Anh: Animals in danger

truyen tieng anh animals in danger
Tên truyện: Animals in danger Tác giả: Joc Potter and Andy Hopkins Tóm tắt: We know about and can give names to about one millions animals. But there are more than thirty million species of animal in the world. Every year, some of these species disappeared and we never see them again. But with thirty million species, do one or two matter? Different people give different answers to this question but more and more people are saying "Of course, they do - they are all important". So why do peopl...
More

Các thì tiếng Anh: Thì hiện tại hoàn thành

thi hien tai hoan thanh 14
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm việc với 1 thì khá hay là thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh. Hãy xem qua 1 vài ví dụ sau: - I have taught a thousand of students at Alex Vuong center (Tôi đã dạy hàng ngàn sinh viên ở Trung tâm Alex Vuong) - Have you ever been to London? (Bạn đã bao giờ đến London chưa?) Cả 2 ví dụ trên đều được viết ở thì hiện tại hoàn thành. Vậy… “nó” là cái gì ? “Nó” như thế nào? “Nó” dùng khi nào? Hãy cùng Alex Vuong giải quyết các câu ...
More